สัญลักษณ์บนหน้าจอ UPS
15 Jan 2022

สัญลักษณ์บน หน้าจอเครื่องสำรองไฟฟ้า มีความหมายอย่างไร

​​เคยสงสัยหรือไม่ว่าตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บน หน้าจอเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มีความหมายอย่างไรบ้าง วันนี้ Syndome จะอธิบายให้ฟัง!

หน้าจอเครื่องสำรองไฟฟ้า บอกอะไรบ้าง

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หลายรุ่น มักมีหน้าจอ LCD แสดงผลการทำงานของเครื่อง โดยจะบอกสถานะการทำงานทั้งตอนปกติ ตอนไฟฟ้าหลักดับจนต้องใช้ไฟฟ้าสำรอง และตอนที่เครื่องเกิดเหตุขัดข้องหรือแบตเตอรี่หมด ซึ่งแต่ละสถานะจะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้น บนหน้าจอแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

สีไฟพื้นหลัง 

​​เริ่มแรกคงต้องพูดถึงสีไฟพื้นหลังของหน้าจอ LCD เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ซึ่งมักมี 2 สี ที่แสดงสถานะต่างกันดังนี้

  1. ​​สีฟ้า หมายถึง เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทำงานปกติ
  2. ​​สีส้ม หมายถึง เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทำงานผิดปกติหรือเครื่องขัดข้อง

​​สีไฟพื้นหลังหน้าจอ LCD UPS สีฟ้า สีส้ม

 

หมวดหมู่ของหน้าจอหลักเครื่องสำรองไฟฟ้า 

​​หน้าจอ LCD หลักของเครื่องสำรองไฟฟ้า จะแสดงสถานการณ์ทำงานทั้งหมดของเครื่อง โดยมักจะถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ คือ สถานะการทำงานของเครื่อง (UPS Operation Status) ประเภทของไฟฟ้าขาเข้า (Input) ไฟฟ้าขาออก (Output) และไฟฟ้าสำรอง (Battery) โดยในแต่ละส่วน จะแสดงข้อมูลย่อยลงไปอีก ดังนี้

​​

​​Utility input information ​​

Utility input information หมายถึง ข้อมูลไฟฟ้าขาเข้า เช่น แรงดันไฟฟ้าโวลต์ (V) และความถี่หรือเฮิร์ตซ์ (Hz) ซึ่งทั้งหมดนี้มักอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอ

​​Utility output information

​​Utility output information หมายถึง ข้อมูลไฟฟ้าขาออกที่ส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เอาไว้ เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้าโวลต์ (V) และความถี่หรือเฮิร์ตซ์ (Hz) ข้อมูลเหล่านี้มักจะอยู่ด้านขวาของหน้าจอ

​​UPS operation status

​​UPS operation status หมายถึง สถานะการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ว่าทำงานอยู่ในโหมดไหน หรือมีปัญหาตรงจุดใด ซึ่งข้อมูลนี้สำคัญมาก จึงมักอยู่ตรงกลางหน้าจอและเด่นชัดเป็นพิเศษ

​​Battery information

​​Battery information หมายถึง ข้อมูลแบตเตอรี่สำรอง มักแสดงถึงแรงดันไฟฟ้าโวลต์ (V) ข้อมูลถูกแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ

​​Load information

​​Load information หมายถึง ระดับคงเหลือของแบตเตอรี่สำรอง โดยข้อมูลจะอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอ

 

หน้าจอ LCD หลักของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

​​​​หน้าจอ LCD หลักของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

 

สภาวะปกติ (Line mode) 

​​เมื่อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ใน Line mode แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักทำงานเป็นปกติ ไม่ได้มีการดึงกระแสไฟฟ้าสำรองมาใช้ หน้าจอ LCD จะแสดงตัวอักษร LINE

 

หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอยู่ในสภาวะปกติ

​​หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เมื่ออยู่ในสภาวะปกติ (Line mode)

 

 เกิดปัญหากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก (Battery mode) 

​​หากว่าแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ไฟ้กระชาก เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จะดึงเอาไฟฟ้าสำรองที่อยู่ในแบตเตอรี่ออกมาใช้งาน เครื่องจะเข้าสู่โหมดการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery mode) ทันที และหน้าจอ LCD จะแสดงตัวอักษร bATT ขึ้นมาแทน

 

หน้าจอ LCD ของ UPS เมื่อเกิดปัญหากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก

​​หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เมื่อเกิดปัญหากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก (Battery mode)

 

 

​​เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานในโหมด Bypass และมี Output

​​เมื่อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เกิดความผิดพลาดภายในเครื่องเอง เครื่องจะเข้าสู่โหมด Bypass แล้วจ่าย Output หรือคือ ไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องสำรองไฟฟ้าทันที โดยไม่ได้ดึงพลังงานสำรองจากแบตเตอรี่ หน้าจอ LCD จะแสดงตัวอักษร BYPA และขึ้นขีดโหลดทางด้านซ้ายมือ

 

หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้าโหมด Bypass มีOutput

​​หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เข้าสู่โหมด Bypass และมี Output

 

 

จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Bypass แต่ไม่มี Output 

​​เมื่อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เกิดความผิดพลาดภายในเครื่องเอง เครื่องจะเข้าสู่โหมด Bypass แล้วจ่าย Output หรือ คือไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องสำรองไฟฟ้าทันที แต่หากว่าเครื่องไม่สามารถจ่ายกระแสไฟออกมาได้เพราะความผิดพลาดบางอย่าง หน้าจอ LCD จะแสดงเลข 0 หรือใกล้เคียง 0 ในส่วน Output พร้อมไม่ขึ้นขีดวัดที่โหลดด้านขวา ให้คุณเปิดหรือปิดเครื่องอีกครั้งหรือเช็กว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเชื่อมต่อหรือไม่

 

หน้าจอ LCD เครื่องสำรองไฟฟ้าโหมด Bypass แต่ไม่มี Output

​​หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่เข้าสู่โหมด Bypass แต่ไม่มี Output

 

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

​​เมื่อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เกิดความผิดปกติขึ้น บนหน้าจอ LCD จะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจในสามเหลี่ยมขึ้น เพื่อให้คุณทราบว่าต้องตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

 

​​หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

​​หน้าจอ LCD ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานเกินกว่าพิกัดของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

​​หากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินกว่าที่เครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายให้ได้ ก็จะเกิดภาวะ Overload หรือเกินกำลัง หน้าจอ LCD จะปรากฏตัวอักษร OVLd พร้อมเปลี่ยนสีหน้าจอเป็นสีส้ม นั่นหมายความว่า คุณควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าสำรองหากเกิดไฟฟ้าดับขึ้นออกไปบ้าง

 

หน้าจอ LCDเครื่องสำรองไฟฟ้าเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า Overload 

​​หน้าจอ LCD เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานเกินกว่าพิกัดของเครื่อง UPS หรือ Overload 

 

แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เกิดความผิดปกติ

​​เมื่อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น แบตเตอรี่หมด หรือ ไม่ได้ต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องสำรองอยู่ บนหน้าจอ LCD จะปรากฏตัวอักษร bATT พร้อมเปลี่ยนสีหน้าจอเป็นสีส้ม นั่นหมายความว่า ถึงเวลาที่ต้องเช็กว่าแบตเตอรี่เสื่อมหรือไม่ หรือต้องขยับขั้วแบตเตอรี่ใหม่เพราะขั้วหลวมหรือต่อถูกต้องหรือไม่

 

​​หน้าจอ LCD เครื่องสำรองไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่เกิดความผิดปกติ

​​หน้าจอ LCD เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เมื่อแบตเตอรี่เกิดความผิดปกติ

 

​​เครื่องสำรองไฟ้ฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Syndome หลายรุ่นออกแบบมาให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเอง ประหยัดและไม่ยุ่งยาก เพียงทำตามขั้นตอนในบทความวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าง่ายๆ พร้อมเคล็ดลับการเลือกแบตเตอรี่

​​

​​เมื่อคุณอ่านค่าสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนหน้าจอ LCD เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ค้นหารายละเอียดของการแจ้งเตือนนั้น ๆ โดยส่วนมากแล้วคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ด้วยการกดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อให้หน้าจอ LCD แสดงข้อความอาการผิดปกติเพิ่มมากขึ้น จากนั้นคุณก็แก้ไขตามอาการผิดปกตินั้น ๆ เองได้ หรือติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้มาแก้ไขโดยด่วน โดยสามารถติดต่อได้ทางเฟสบุ๊ค Syndome UPS

​​

​​