บริษัท SYNDOME เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2530

โดยกลุ่มวิศวกรคนไทย มีวัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS)

เพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งมีราคานำเข้าสูง ภายใต้แนวคิด

“คนไทย ก็ทำได้”

 

จักรกฤษณ์ เชิดชูวงศ์สันติ

กรรมการผู้จัดการ

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ