ศูนย์บริการทุกศูนย์ของ SYNDOME ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ยินดีให้บริการรับตรวจเช็ค ซ่อมและบริการด้านอะไหล่ให้กับ UPS ของ SYNDOME ทุกรุ่น โดยที่ท่านสามารถที่จะรู้ราคาค่าบริการ และค่าอะไหล่ล่วงหน้า แต่ต้องผ่านการบริการตรวจเช็คสภาพของเครื่องก่อน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ก่อนที่จะทำการซ่อมจริง และภายหลังการซ่อมทางศูนย์บริการจะทำการรับประกัน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นเป็นเวลา 3 เดือน ยกเว้นถ้ามีการคิดค่าบริการตามระยะทางจากศูนย์บริการที่ท่านไป ใช้บริการ ไปถึงสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องของท่าน

ค้นหาService center