ซินโดมเป็นผู้นำด้านระบบสำรองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย เช่น ระบบควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS), ระบบสร้างไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter), ระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า (Surge Protection), ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) เป็นต้น บริษัทเรามีทีมวิศวกรถึง 20 คน ที่คอยคิดค้น วิจัยดูพัฒนา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน POWER ELECTRONICS และ APPLICATION SOFTWARE ที่มากประสบการณ์ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพและบริหารการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้วยโปรแกรมการจัดการองค์กร ERP เพื่อการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เรามีการตรวจสอบทุกเครื่อง ทุกขั้นตอน 100% ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก. 1291-2553 ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย รวมไปถึงการบริการลูกค้าแบบ ONE-STOP SERVICE และระบบ Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด