Specification

  • ชื่อรุ่น : PC-21U
  • รองรับกระแสไฟสูงสุด : 10 แอมป์(สูงสุด)
  • สายยาว : 3 เมตร
  • ขนาดสาย : 1 ตร.มม.
  • ป้องกันไฟกระชาก 8000 แอมป์
  • วัสดุไม่ลามไฟ
  • มอก.เลขที่ 2432-2555 ปลอดภัยด้วยม่านนิรภัย
  • รับประกันตลอดชีพ เสียเปลี่ยนใหม่ให้
  • ขนาด : 350 x 58 x 35 มม.