anal sex videos
adult cartoons
free hd porn
sex videos
gay porn videos
free sex pics
syndome
สมัครรับข่าวสาร
ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม

กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม

        กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         บริษัทซินโดมอิเลคทรอนิกส์จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ของบริษัท โดยมีคุณจักรกฤษณ์ เชิดชูวงศ์สันติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    

๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗

Read more

โครงการแบ่งสุขสานฝัน แบ่งปันน้ำใจ สานฝัน…

โครงการแบ่งสุขสานฝัน แบ่งปันน้ำใจ สานฝันเด็กไทย ครั้งที่ 1

    โครงการ แบ่งสุขสานฝัน แบ่งปันน้ำใจ สานฝันเด็กไทย กับครอบครัวซินโดมฯ      โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัด นครพนมโดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทาง หจก. บุญล้อมเทคนิค  ได้มอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 20 ชุด สำหรับ รร.บ้านโคกกลางเก้งน้อย, รร.บ้านโคกสูง จังหวัดนครพนม    

๐๖ ม.ค. ๒๕๕๗

Read more

โครงการสานฝัน IT ครั้งที่ 11

โครงการสานฝัน IT ครั้งที่ 11

      "โครงการสานฝัน IT 25 ปี Syndome ครั้งที่ 11"      โดยจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่      โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ทางบริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 40 ชุด      ...

๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖

Read more
the future
เครื่องสำรองไฟฟ้า,UPS,Syndome
ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา บริษัทซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด ได้ทุ่มเทอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพ หรือการให้บริการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ UPS ที่ มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลและตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ