ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ ผู้ผลิตและจำหน่าย UPS ที่ขายดีที่สุด 20 ปีซ้อน บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญเฉพาะทางกว่า 30 คน และได้รับการยอมรับในระบบคุณภาพ และมาตรฐานสากล

สินค้าแนะนำ

สินค้าทั้งหมด

  • การแก้ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า

    การแก้ปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ การแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะที่เกิดจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่านั้...
  • ปัญหาทางไฟฟ้าและผลกระทบ

    ปัญหาทางไฟฟ้าและผลกระทบ นิยามของคุณภาพกำลังไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล IEC และ IEEE ให้ความหมายของคุณภาพ กำลังไฟฟ้า คือ คุณลักษณะกระแส, แรงดัน และความถี่ข...